Seminarium pod tytułem: Ostatnia szansa na kredyt technologiczny

Opis seminarium:

Poczatek seminarium: 2011-11-18 12:30

Koniec seminarium: 2011-11-18 14:20

Obecni eksperci:
Magdalena Typa,Bank BPH
Adrian Skrocki,ADM Consulting
Marek Szymański,Czasopismo Fundusze Europejskie

Przebieg seminarium:
12:26   --  Moderator   
Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym e-spotkaniu poświęconym zagadnieniom kredytu technologicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z pomocą ekspertów zaproszonych na spotkanie organizowane przez Bank BPH oraz magazyn Fundusze Europejskie przyjrzymy się wsparciu finansowemu przeznaczonemu na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowych technologii. Zapraszamy!
12:31   --  Magdalena T  
Witam Państwa serdecznie i zapraszam do zadawania pytań!
12:31  3  ksieradzki   
Witam. Czy w II kwartale 2012 będzie kolejny nabór do programu 4.3? Czy znana jest kwota która będzie przeznaczona na to działanie?
12:34  3  Adrian S  
Witam, BGK planuje ogłoszenie konkursu w II kwartale z alokacją ok 350 mln zł.
12:33   --  Adrian S  
Witam Państwa serdecznie! Zapraszam do rozmowy.
12:33  5  anna k  
Kiedy ogłoszony zostanie termin naboru i ogłoszenia konkursu?
12:36  5  Adrian S  
Jeżeli chodzi o 2012 rok to takie dane nie są jeszcze znane.
12:35  6  pia_s   
jesteśmy-jako firma tuż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jako księgowa odpowiadajaca za stronę księgową projektu, mam pytania dot."wyglądu"dokumentów księgowych i ich opisów, czy na tego rodzaju pytania Państwo odpowiadacie?
12:36  6  Magdalena T  
Tak - proszę pytać.
12:37  7  irron   
Dzień dobry. W zapisach regulaminu konkursy jest informacja, iż wkład własny powinien wynosić przynajmniej 25 % kosztów kwalifikowanych. Czym w wypadku KT jest wkład własny? W innych działaniach wkład własny = wkład z innych źródeł niż źródła publiczne (np. kredyt komercyjny)
12:39  7  Magdalena T  
Tutaj również chodzi o wkład własny z innych źródeł niż publiczne. W praktyce oznacza to, że wkład własny beneficjenta również może być skredytowany. Przy czym będzie to kredyt inny niż technologiczny.
12:37  8  pia_s   
Nazwa projektu jest b.długa, czy pełne jej brzmienie powinno znaleźć się na opisie każdego dokumentu księgowego?
12:43  8  Adrian S  
TAK. Zgodnie z instrukcją opis dokumentu musi być uzupełniony o nazwę projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
12:37  9  anna k  
Czy w przypadku Kredytu Technologicznego przedsiębiorca musi ponieść jakiś wkład własny?
12:39  9  Adrian S  
Tak. Wkład własny do kredytu technologicznego musi wynosić minimum 25%.
12:38  10  wob   
Jaka była uznawalność (formalna i merytoryczna) w edycji z czerwca br.
12:41  10  Adrian S  
Dane nie są jeszcze znane ponieważ ocena wniosków nadal trwa. Z wcześniejszych komunikatów BGK wynikało, że ok 50% wniosków otrzymuje negatywną ocenę - jednak badanie to dokonane zostało na niewielkiej próbie.
12:38  11  Anna_Konieczna   
Chciałabym zapytać o kwestie formalne związane z pełną dokumentacją. Mam z tym trochę problem, gdyż moja firma funkcjonuje na rynku zaledwie od 2 miesięcy. Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt? 25% to trochę dużo, czy bank interesuje to czy jest to wkład firmy, czy też prywatne pieniądze?
12:43  11  Magdalena T  
W ofercie Banku BPH dopuszczamy możliwość udzielenia kredytu technologicznego firmie nowej. Przy czym minimalny wkład własny kredytobiorcy musi wynosić wtedy 30% i musi być wniesiony w gotówce, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych.
12:40  12  ksieradzki   
Czy przewiduje są kolejne rundy po rundzie z II kwartału 2012 roku?
12:45  12  Adrian S  
Tak. Na dzień dzisiejszy planowany jest nabór w 2013 roku z kwotą alokacji 150 mln zł. Jednak BGK zastrzega sobie przesunięcie tych środków na 2012 rok jeżeli będzie taka potrzeba.
12:40  13  anna k  
W jaki sposób Bank ocenia zdolność finansową przedsiębiorcy starającego się o kredyt technologiczny?
12:45  13  Magdalena T  
Zdolność kredytowa ustalana jest w oparciu o: dotychczasowe wyniki finansowe, prognozowane przychody i koszty oraz jakość zaproponowanych zabezpieczeń kredytu.
12:40  14  Agn   
Witam serdecznie, jeśli złożę wniosek o kredyt w grudniu, zakładając, że nie będzie wymagał poprawek, jaki jest szacowany czas jego otrzymania?
12:48  14  Adrian S  
Wszystko zależy od tego w jakiej kolejności wniosek wpłynie do BGK. Wnioski, które wpływają pierwsze i są poprawne formalnie oceniane są w terminie ok 3-4 miesięcy. Czas oceny zleży też od ilości wpływających wniosków.
12:41  15  sebek   
Witam, jesteśmy przedsiębiorstwem inżynierii procesowej. Zajmujemy się budową instalacji technologicznych dla przemysłu spożywczego. Nową gałęzią naszej działalności jest budowa oczyszczalni ścieków (biogazownie). Mamy w planach budowę nowej siedziby naszej firmy ponieważ dotychczasowe zaplecze warsztatowe nie pozwala nam na realizację wszytkich projektów. Jesteśmy w posiadaniu gruntu, jest projekt budowy, posiadamy również pozwolenie na budowę. Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na budowę takiej inwestycji?
12:50  15  Magdalena T  
Jeśli budowa nowej inwestycji jest niezbędna do wdrożenia nowej technologii - w rozumieniu ustawy, to taki wydatek może być kwalifikowalny. Krótko mówiąc uruchomienie produkcji biogazowni musi wiązać się z wdrożeniem przez Państwa nowych rozwiązań technologicznych (opatentowanych przez Państwa lub zakupionych jako usługa B+R lub opracowanych/ zakupionych jako nieopatentowana wiedza techniczna).
12:41  16  pia_s   
Opis faktur zakupu, który potwierdza wykonanie usługi bądź zakupu materiałów, jest u nas stosowany na odrębnej kartce, tzw."koszulce". Czy to również jest prawidłowe rozwiązanie dot. opisywania faktur związanych z Projektem? I jakie informacje muszą być zawarte w tym opisie?
12:53  16  Adrian S  
FV powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Jeżeli nie ma takiej możliwości możemy dokonać opisu na odrębnej stronie i spiąć ją z fakturą. Opis musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
12:43  17  ksieradzki   
Jakie są najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, które wpływają na negatywną ocenę?
12:55  17  Adrian S  
Najczęściej popełnianym błędem merytorycznym jest brak nowej technologii - zgodnej z definicją ustawy. Ponadto jako nagminne błędy na ocenie formalnej można uznać brak dokumentów pozwalających uznać wnioskodawcę za MŚP (m.in deklaracje ZUS).
12:44  18  irron   
Nie odpowiedział Pan na pytanie dot. wkładu własnego. Czy w przypadku KT wkład musi wynosić 25 %, ale czy to jest ze śroodków własnych? Czy wkład własny może pochodzić z kredytu? Jako średnia firma w woj. Pomorskim możemy się starać o premię w wysokości 50 %, ale czy to oznacza, że wkład własny wynosi również 50 %? Czy kredyt może być wzięty na 100 % wartości projektu, tzn. kosztów kwalifikowanych?
12:55  18  Magdalena T  
Wkład własny beneficjenta kredytu technologicznego musi wynosić min. 25% i może pochodzić z gotówki zgromadzonej przez firmę lub z kredytu bankowego innego niż technologiczny. Wkład własny ustalany jest w odniesieniu do kredytu technologiczego, a nie premii technologicznej. To oznacza, że w przytoczonym przykładzie: kredyt technologiczny może wynieść 75% kosztów kwalifikowalncyh iwnestycji, wkład własny 25% kosztów kwalfikowalnych, a premie 50%. Co oznacza, że po częściowej spłacie kredytu technologicznego przez premię, do spłaty pozostanie 25% kosztów kwalfikowalnych. Równie dobrze struktura finansowania może wyglądać inaczej. Kredyt technologiczny może wynieść 50% kosztów kwalifikowalnych i wtedy w całości zostanie spłacony z premii.
12:45  19  pia_s   
Informacja na temat uregulowania faktury - czy wystarczy dołączyć do faktury potwierdzenie zapłaty z Banku czy należy również wpisać tą informację w jej opisie?
12:59  19  Adrian S  
Nie nie podajemy sposobu zapłaty. Wystarczy potwierdzenie.
12:46   --  Marek S  
Pytanie w imieniu Czytelników Funduszy Europejskich: Czy jeżeli projekt nie otrzyma dofinansowania w najbliższym konkursie automatycznie ,,przechodzi'' do kolejnego, czy przedsiębiorca musi ponownie złożyć wniosek?
12:47  21  Anna_Konieczna   
To jaki jest sens składania tych wniosków? Skoro 50% z nich jest odrzucanych to chyba również o czymś świadczy? Zapoznając się dokładnie z tym co proponują różne Banki, jestem przerażona. Jestem młodą osobą, chciałabym rozwijać swoją działalność, ale wymagania formalne jakie są stawiane- przepraszam bardzo...ale przerastają możliwości większości przedsiębiorców...
13:02  21  Magdalena T  
Kredyt technologiczny jest działania dedykowanym dla firm, które wdrażają nowe, autorskie rozwiązania technologiczne. Zgodnie z ustawą te rozwiązanie powinno być chronione zgodnie z prawem własności przemysłowej (np. patent), lub być zakupione jako usługa badawczo-rozwojowa lub być opracowanej/ zakupione jako know-how nieopatentowanej wiedzy technicznej. Blisko połowa wniosków o premie jest odrzucana z powodu niespełniania w/w ustawowego kryterium dostępu do programu. Z praktyki mogę powiedzieć, że kredyt technologiczny nie jest dla nowych firm, chociaż zasady programu tego nie wykluczają. Niemniej jednak zdecydowanie łatwiej otrzymać wsparcie jest firmom, które mają doświadczenie w prowadzeniu działalności i wyznaczają na rynku trendy we wdrażaniu nowych technologii produkcji lub świadczenia usług. Firmy nowe powinny szukać wsparcia w regionalnych programach operacyjnych, których zasady są bardziej dostosowane do oczekiwań i możliwości młodych przedsiębiorców.
12:49  22  anna k  
Na jaki maksymalny okres, może być przyznany Kredyt Technologiczny?
13:02  22  Magdalena T  
W banku BPH standardowo na 10 lat.
12:51  23  zpwim   
Na co bank będzie zwracać szczególną uwagę przy ocenie wniosku?
13:07  23  Magdalena T  
Przede wszystkim zdolność kredytową i jakość proponowanych zabezpieczeń.
12:53  24  Agn   
No dobrze, a jakie zagrożenie niesie wzięcie KT w obliczu drugiej fali kryzysu? Wszyscy straszą braniem jakichkolwiek kredytów, a to jest dość duże zobowiązanie.
13:02  24  Adrian S  
Zaciągnięcie kredytu technologicznego wiąże się z takim samym ryzykiem jak zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego/komercyjnego. Jeżeli nasz projekt inwestycyjny jest dobrze przemyślany i ma realną szansę na komercyjny sukces, to ryzyko jest nawet mniejsze niż w przypadku zwykłego kredytu inwestycyjnego ponieważ BGK spłaci za nas część kredytu.
12:53  25  dexon5   
Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy kredyt technologiczny obejmuje także zakup serwera, komputerów, i nowego oprogramowania do prowadzenia działalności handlowej w sumie wartość inwestycji około 70000 złotych.
13:05  25  Adrian S  
Wszystko zależy od zakresu projektu. Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinny wynikać z założeń nowej technologii produkcji bądź świadczenia usług. Z mojego doświadczenia wynika, iż w działalności handlowej bardzo trudno jest zdobyć nową technologie która wpłynie znacząco na produkt bądź usługę końcową.
12:54  26  beybydream   
Co się stanie,jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany i oceniony pozytywnie, a na etapie weryfikacji końcowej, już po drożeniu działań przed złożeniem wniosku o płatność zostanie negatywnie oceniony?
13:13  26  Magdalena T  
Negatywna ocena przed wypłatą premii może wynikać z realizacji inwestycji niezgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie np.: zakup innych środków trwałych niż planowane, niewdrożenie nowej technologii, wybudowanie budynku o innej kubaturze niż planowany etc. Jeśli doszłoby do naruszenia warunków umowy dotacji, to BGK nie wypłaci premii, a wówczas kredyt usiałby zostać spłacony z własnych środków. W praktyce jednak trudno mi wyobrazić sobie taką sytuację, ponieważ uruchamiając kolejne transze kredytu, bank weryfikuje czy są one przeznaczone na sfinansowanie wydatków zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie.
12:55  27  marta   
Chciałbym wprowadzić na rynek nową technologię w branży produkcyjnej, ale jak się okazuje kilka elementów procesu produkcyjnego można " podpiąć" pod nową technologię- czy mogę złożyć 2-3 wnioski o kredyt na każdy element z osobna?
13:17  27  Adrian S  
Beneficjent może składać kilka wniosków w ramach kredytu technologicznego o ile każda dotyczy nowej technologii i w wyniku której powstanie nowy produkt/usługa (bądź ulegnie znaczącej modyfikacji). Należy pamiętać, iż każdy projekt musi stanowić merytorycznie odrębną inwestycję i nie można w ramach kilku wniosków dofinansować tych samych środków trwałych.
12:56  28  pia_s   
Dofinansowanie dotacją unijną na realizację projektu może nastąpić w formie zaliczek bądź refundacji, czy w związku z tym dla każdej z tych form musi być założone odrębny rachunek bankowy?
13:08  28  Adrian S  
Przy Kredycie Technologicznym dofinansowanie w formie premii technologicznej wypłacane jest jednorazowo, po zakończeniu projektu i spłaca pozostałą zaciągnięty kredyt w określonym we wniosku %. Dotacja z Kredytu Technologicznego "omija" rach. bankowy beneficjenta i przelewana jest bezpośrednio do banku kredytującego.
12:58  29  ksieradzki   
Jakie znaczenie ma biznesplan na ocenę wniosku? I czy źle przygotowany biznesplan może być podstawą do odrzucenia wniosku?
13:11  29  Adrian S  
Biznes plan musi w pierwszej kolejności przekonać bank komercyjny do wydania promesy bądź warunkowej umowy kredytu. W drugiej kolejności przekonuje BGK o celowości realizacji projektu, ponieważ to właśnie w tym dokumencie opisujemy szczegółowo plan marketingowy, proces produkcyjny oraz ryzyka i mocne strony projektu. Jeżeli biznes plan przygotowany będzie niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, to może zadecydować to o odrzuceniu projektu.
12:58  30  PiotrL   
Witam, czy spotkaliście się Państwo z sytuacja sfinansowania projektu polegającego na zakupie innowacyjnego urządzenia medycznego - konkretnie rezonansnu magnetycznego. Posidamy opinię o innowacyjnosci dotycząca technologii zastosowanej w urzdzeniu, nie ma natomiast w niej nic na temat innowacyjności usługi badania?
13:16  30  Magdalena T  
Do tej pory nie spotkałam się z projektem, który dotyczyłby podobnego zakupu i był sfinansowany z kredytu. Wynika to z ustawy, która mówi, że kredyt technologiczny nie może być przeznaczony na zakup środka trwałego, w którym technologia została wdrożona przez producenta tego środka. Kredyt technologiczny może być przeznaczony na zakup środków trwałych, które są niezbędne do wdrożenia nowej technologii, opracowanej na zlecenie lub we własnym zakresie przez wnioskodawcę.
12:59  31  pia_s   
A czy również inne dowody księgowe, takie jak "Poleceni księgowania", zaliczające do wydatków kwalifikowanych (listy płac, koszty mediów i innych usług), powinny posiadać taki opis jak faktura?
13:14  31  Adrian S  
Koszty osobowe i koszty ogólne (media itp) nie są kwalifikowane w ramach Kredytu Technologicznego.
13:00  32  irron   
"Kredyt technologiczny może wynieść 50% kosztów kwalifikowalnych i wtedy w całości zostanie spłacony z premii" - to zdanie uważam, akurat za nie do końca odpowiada rzeczywistości.Premia technologiczna zostanie wypłacona w kwocie jaka pozostała do spłaty kapitału. Zakładając ocenę wniosku o płatność, poprawki, może nawet minąć 6 miesięcy. Więc kapitał będzie już na poziomie np. 45 % i w związku z tym, że beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie na poziomie 50 % to w rzeczywistości uzyska 45 %, czyli tylke ile pozostało kapitału..
13:18  32  Magdalena T  
Ja również pozwolę sobie nie zgodzić z Panem. W warunkach udzielenie kredytu możemy założyć karencję spłaty kapitału kredytu do momentu wypłaty premii. W banku BPH jest to rozwiązanie standardowe, a karencja spłaty kredytu z premii może wynieść nawet 9 m-cy.
13:01  33  pia_s   
Czy są odrębne zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z Projektem?
13:19  33  Adrian S  
Wnioskodawca powinien archiwizować dokumentację w odrębnych segregatorach. Z doświadczenia proponuję archiwizować dokumenty zgodnie z wytycznymi do składania wniosków o płatność.
13:02  34  marcin.paczek   
Prowadzę działalność w sektorze IT, moja firma jest stosunkowo małym przedsiębiorstwem zatrudniającym 1-10 ludzi w zależności od skali realizowanych projektów. Na co mogę liczyć w zw. z programem Funduszy, chodzi mi o kwoty, celowość wykorzystania itd.
13:22  34  Adrian S  
W ramach Kredytu Technologicznego może się Pan ubiegać o dofinansowanie na wdrożenie nowych technologii w zakresie świadczenia usług bądź produkcję nowych(ulepszonych) produktów - w pana przypadku np. oprogramowania. Dotacja na jaką może liczyć firma to maksymalnie 4 mln zł. Projekt może dotyczyć zakupu m.in.:środków trwałych, nieruchomości, prac budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13:06  35  Mirosław   
Nasza drukarnia planuje rozszerzenie działalności i zakup maszyn na potrzeby wykonywania nadruków metodą druku soczewkowego. Nie jest to technologia nowatorska – pozwala na wykonywanie nadruków przestrzennych. Technologia jest stosowana w Polsce, choć nie aż tak bardzo popularna. Zakup maszyny nie spowoduje konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników, ale będzie wymagał wykonania drobnych prac adaptacyjnych w hali produkcyjnej. Czy tego typu działania mogą zostać dofinansowywane?
13:26  35  Adrian S  
Jeżeli projekt dotyczyć będzie tylko zakupu nowej maszyny, i nie planujemy wdrożyć nowej technologii w postaci patentów, wzorów przemysłowych prac B+R bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej, to tego typu projekt nie otrzyma dofinansowania. Każda inwestycja musi dotyczyć nowej technologii niestosowanej dłużej niż 5 lat na świecie a zakupione maszyny stanowią tylko narzędzia do jej wdrożenia. Należy również pamiętać, iż każda wdrożona technologia musi mieć wpływ na produkt końcowy.
13:06  36  wob   
Czy przed rozpoczęciem inwestycji bank wydaje promesę dotycząca wysokości premii?
13:27  36  Magdalena T  
Zgodnie z zasadami programu wydatki kwalifikowalne mogą być ponoszone po złożeniu wniosku o premię do BGK. Ale oczywiście można założyć w harmonogramie, że realizacja inwestycji rozpocznie się po wydaniu promesy technologicznej lub nawet podpisaniu umowy o przyznaniu dofinansowania.
13:07  37  anna k  
Czy z kredytu technologicznego można sfinansować zakup nieruchomości?
13:19  37  Magdalena T  
Tak, o ile jest to wydatek niezbędny do wdrożenia nowej technologii.
13:07  38  beybydream   
Czy koszty wynajęcia firmy szkoleniowo - doradczej i szkoleń pracowników w celu wdrożenia innowacyjnej technologii można przyjąć jako koszty kwalifikowane?
13:30  38  Magdalena T  
Nie - koszty szkoleń nie stanowią kosztu kwalifikowalnego. Kosztem kwalifikowalnym może być zakup usług doradczych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii, z poziomem dofinansowania 50%.
13:09  39  Kooptech   
czy dofinansowanie dotyczy woj. Mazowieckiego. Czy dofinansowanie może dotyczyć zakupu praw patentowych jeśli właścicielem patentu jest akcjonariusz i pracownik spółki. Dodam że jest to spółka akcyjna.
13:22  39  Magdalena T  
Kredyt technologiczny jest wdrażany na terytorium całego kraju. Kosztem kwalifikowalnym może być zakup patentu od akcjonariusza.
13:09  40  Anna_Konieczna   
Dziękuję za odpowiedź, chociaż nie ukrywam jestem zawiedziona trochę. Czy w takim razie mogę ubiegać się o inne formy finansowania swoich inwestycji?
13:21  40  Magdalena T  
Tak - proszę podać wartość inwestycji, rodzaje planowanych nakładów inwestycyjnych oraz lokalizację inwestycji.
13:10  41  Fundusze E  
Czy przedsiębiorca może uzyskać kredyt technologiczny na leasing środków trwałych? Czy z ekonomicznego punktu widzenia połaczenie kredytu (w ramach kredytu technologicznego) i zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania w postaci leasingu ma ekonomiczne uzasadnienie?
13:34  41  Adrian S  
Zgodnie z ustawą koszty leasingu są kosztami kwalifikowanymi. Należy jednak każdorazowo, indywidualnie weryfikować efektywność łączenia form finansowania.
13:16  42  wob   
Pytanie do P. Magdaleny: Jak jest traktowana historia firmy działającej od ok. 12 lat z 1,5 roczną przerwą. W trakcie tej przerwy firma działała pod tą samą nazwą i pod tym samym adresem ale z innym NIP (prowadził ją syn). Prowadzę działalność jako osoba fizyczna.
13:25  42  Magdalena T  
w takiej sytuacji każdy z dwóch podmiotów jest oceniany oddzielnie na potrzeby oceny zdolności kredytowej.
           42  Moderator  
Pytanie było zadane w nawiązaniu do wypowiedzi (21)...
13:17  43  Tomasz B  
Planuję zakup specjalistycznego, nowoczesnego oprogramowania dla pracowni architektonicznej. Koszt całego pakietu to koło 50 tys. zł. Czy możliwe jest otrzymanie dotacji na ten cel?
13:30  43  Adrian S  
Sam zakup nowoczesnego oprogramowania nie stanowi o wdrożeniu nowej technologii zgodnie z ustawą. Wnioskodawca musi oprzeć projekt na pracy B+R, patentach bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej. Sam zakup rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku nie będzie kwalifikował się do wsparcia.
13:20  45  beybydream   
Jeżeli chcielibyśmy złożyć wniosek w następnym naborze w roku 2012, to jak musi być datowana dokumentacja potwierdzająca innowacyjność technologii ? Czy mogą to być potwierdzenia np. z listopada tego roku?
13:23  45  Magdalena T  
Może być z datą XI 2011. Przy czym proszę pamiętać, aby z opinii wynikało, że technologia nie będzie starsza niż 5 lat na dzień składania wniosku - czyli prawdopodobnie III/ IV 2012.
13:21  46  Fundusze E  
Czy jeżeli projekt nie otrzyma dofinansowania w najbliższym konkursie to automatycznie ,,przechodzi'' do kolejnego, czy też przedsiębiorca musi ponownie złożyć wniosk?
13:42  46  Adrian S  
Moim zdaniem wnioskodawca będzie musiał złożyć nową dokumentację aplikacyjną uzupełnioną o najbardziej aktualne dane (np. dane finansowe za IV Q 2011). Ponadto przy każdym nowym konkursie BGK modyfikuje nieznaczenie)dokumentację, tak więc aby spełnić warunki formalne musimy przygotować dokumenty na nowych wzorach.
13:23  47  ksieradzki   
Czy orientują się Państwo ile kosztuje sporządzenie biznesplanu przez firmę doradczą, który będzie dołączony do wniosku o dofinansowanie?
13:37  47  Adrian S  
Koszt przygotowania biznesplanu uzależniony jest od wielu czynników. W zależności od doradcy oraz obowiązków jakie będzie pełnić koszt przygotowania biznesplanu kształtuje się na poziomie od 7000 do 25000 złotych. My preferujemy kompleksową współpracę czyli od przygotowania wniosku o dofinansowanie i biznesplanu po skuteczne rozliczenie i zakończenie projektu.
13:23  48  irron   
Tym razem ja się zgodzę z Panią Magdaleną. Ale nie wszystie banki posiadają taką możliwość. A dodatkowo z doświadczenia powiem, że rozliczenie projektu moż trwać nawet rok czasu. pzdr
13:33  48  Magdalena T  
Miło mi :). Jeśli chodzi o inne banki, to mamy wolny rynek. Zgodzę się, że w niektórych programach rozliczanie trwa tak długo. Na szczęście ze strony BGK nie doświadczyliśmy do tej pory takich opóźnień.
13:26  49  kandahar   
Jak wyglądają koszty dotyczące kredytu technologicznego takie jak bankowe oprocentowanie, ubezpieczenia i inne "ukryte koszty"?
13:42  49  Magdalena T  
Cena kredytu jest negocjowana indywidualnie i zależy od oceny zdolności kredytowej, jakości zaproponowanych zabezpieczeń, kwoty kredytu i okresu spłaty. Przy czym w Banku BPH oferujemy: karencję w spłacie kapitału do momentu otrzymania dotacji, karencję w spłacie odsetek nie dłużej niż do momentu zakończenia inwestycji; brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie dotacji, brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty postawionego do dyspozycji i niewykorzystanego kredytu.
13:26  50  wob   
ad (42) Ale tylko podmiot aktualnie prowadzący działalność występuje o KT. Jestem ok. 0,5 roku po przejęciu firmy od syna...
13:52  50  Magdalena T  
Co do zasady oceniamy wyniki finansowe firmy za ostatnie 2 lata. Z uwagi na specyficzną sytuację Pana firmy, w tej chwili nie potrafię wiarygodnie odpowiedzieć na Pana pytanie. Proszę o kontakt mailowy magdalena.typa@ge.com.
13:30  51  Kooptech   
w nawiązaniu do pyt. 39. czy są jakieś ograniczenia lub obowiązujące procedury wyceny wartości praw do patentu?
13:38  51  Magdalena T  
Wycena powinna być przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości - w tym zakresie nie ma specjalnych wytycznych BGK. Przy czym zgodnie z ustawą zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej jest kwalifikowalny, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie, d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;
13:33  52  beybydream   
Czy koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być uznane za koszty kwalifikowane?
13:48  52  Magdalena T  
Nie. Kosztami kwalifikowalnymi są tylko koszty poniesione po złożeniu wniosku o premię do BGK.
13:35  53  irron   
jaki jest koszt wystawienia promesy kredytowej, bądź warunkowej umowy kredytowej w Państwa banku
13:45  53  Magdalena T  
Standardowo wynosi od 0,25% - 0,5% kwoty kredytu; w przypadku udzielenie kredytu w następstwie wcześniej wydanej promesy, bank pomniejsza kwotę prowizji przygotowawczej o kwotę prowizji za udzielenie promesy.
13:37  54  kandahar   
... i jeszcze, w jakim okresie kredytowania można się ubiegać o premię technologiczną?
13:49  54  Adrian S  
O premię technologiczna ubiegamy się wraz ze złożeniem wniosku do banku komercyjnego. Inwestycję rozpoczynamy dzień po dniu wpływu wniosku do BGK. Natomiast wypłata premii technologicznej następuje po pełnym zakończeniu projektu i spełnieniu wszystkich warunków zawartych w umowie o dofinansowanie.
13:39  55  tolgrunt   
Witam serdecznie. Czy jeśli złoże wniosek i otrzyma on akceptację to kiedy mogę się spodziewać wypłaty środków? Druga sprawa: Czym różni się kredyt technologiczny od np. innego kredytu dla przedsiębiorstw w Banku BPH? czy faktycznie jest on taki korzystny dla firmy???
14:08  55  Magdalena T  
Wypłata premii następuje po zakończeniu inwestycji; kredyt technologiczny jest powiązany z dotację udzielaną przez BGK, jego warunki cenowe są rynkowe, tak jak innych kredytów inwestycyjnych oferowanych przez bank.
13:42  56  Katarzyna   
Witam Państwa serdecznie, dość długo przyglądam się rozmowie i nasuwa mi się jedno pytanie: czy kredyt technologiczny ma być faktycznie ułatwieniem dla przedsiębiorcy, czy też odpowiedzią na kończące się dotacje europejskie...
13:47  56  Adrian S  
Kredyt technologiczny jest formułą wsparcia przedsiębiorców w sposób alternatywny do standardowy dotacji UE. Wnioskodawca de facto otrzymuje taką samą wartość pomocy publicznej jednak musi spełnić trochę inne zasady. Komisja Europejska rekomenduje większe wykorzystanie w/w form wsparcia dla przedsiębiorców od 2014 roku. Tak więc obecny kredyt technologiczny możemy uznać za pilotaż do przyszłych programów pomocowych.
13:45  57  Rafako   
Dzień Dobry. Czy działalność usługa może zaliczać się do nowej technologii? usługa-konkretniej szkolenia, a raczej forma przeprowadzania tych szkoleń? Szukam złotego środka na finansowanie swoich działania, natomiast nie wiem czy mój pomysł mogę zaliczyć do technologii? Jeśli tak to w jaki sposób mogę udokumentować, że jest to technologia?
13:53  57  Adrian S  
Nową technologią może być również proces świadczenia usług. Jeżeli usługa świadczona jest w oparciu o prace B+R opracowane przez jednostki badawcze bądź opieramy ją na patentach (posiadamy licencję na wykorzystanie opatentowanego modelu) i dzięki temu znacząco wpłyniemy na jej końcowy wygląd to można uznać to za projekt kwalifikujący się do wsparcia. Na wstępie radzę udać się do jednostek B+R w celu wstępnego zaopiniowania technologi i określenia jej okresu stosowania na świecie (nie dłużej niż 5 lat).
13:47  58  anco   
w jaki sposób bank BPH zapewni aby kurier dostarczył wnioski w godzinach rannych, czy kurierzy będą stali pod bramą BGK od rana?
14:02  58  Magdalena T  
Jako instytucja zaufania publicznego dopełnimy wszelkich starań, aby wnioski były dostarczone na czas. Doświadczenie czerwcowego naboru pokazuje, że wszystkie poprane merytorycznie wnisoki, niezależnie od godziny złożenia w Kancelarii BGK otrzymają wsparcie. Składanie wniosków za pośrednictwem kuriera jest świadomym wyborem BGK uzgodnionym z bankami, który ma na celu uniknięcie czerwcowej histerii i zbędnych kolejek.
13:47   --  Marek S  
Do Pani Katarzyny (i innych potencjalnych beneficjentów). Kredyt technologiczny to jedna z ostatnich szans uzyskania dotacji na trwałe inwestycje w firmie. Tylko tyle i aż tyle. Co będzie w nowym budżecie unijnym - tego dziś nie wie nikt. Sytuacja w Europie jest dynamiczna.
13:48  60  anco   
jesteśmy w trakcie pisania dokumentacji, czy dostarczenie jej do BPH 28 listopada umożliwi jej rozpatrzenie przez bank?
13:57  60  Magdalena T  
Obawiam się, że może być za późno - standardowo potrzebujemy 2 tygodni na rozpatrzenie wniosku. Chyba że zabezpieczeniem kredytu ma być kaucja, wtedy ocena przebiega szybciej.
13:49  61  anco   
nie prowadzimy pełnej księgowości i sprawozdań, w jaki sposób udokumentować wyliczoną ilość RJR w celu ustalenia statusu firmy?
14:00  61  Adrian S  
Należy przedstawić deklaracje ZUS składane miesięcznie wraz z potwierdzeniem wpłat, bądź przygotować zestawienie dotyczące średniorocznego zatrudniane i przedłożyć je w ZUS do "podstemplowania".
13:52  62  anco   
mamy projekt budowlany i zgłoszenie o pozwolenie na budowę, nie mamy projektu powykonawczego i projektanci nie potrafią podać kosztów budowy poszczególnych etapów, co będzie jeśli uzyskam kredyt technologiczny i kwota wydatków kwalifikowanych się nie zmieni, jednak będą różnice w wycenie poszczególnych etapów?
14:18  62  Magdalena T  
W takiej sytuacji konieczne może okazać się: - otrzymanie zgody BGK na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków (dotyczy przesunięć przekraczających 10% linii budżetowej, z której oszczędności mają sfinansować wyższe kwoty w innych kategoriach); - aneksowanie umowy kredytu w zakresie harmonogramu wykorzystania kredytu.
13:55  63  beybydream   
Czyli rozumiem, że część poniesionych kosztów nie jest kwalifikowana? Mam na myśli koszty udokumentowania innowacyjności technologii. Jeżeli działania mogę podjąć po dniu złożenia wniosku, to np. zakup opinii od jednostki naukowej muszę pokryć z własnych środków? Z tego co mi wiadomo, bank musi mieć kompletny wniosek przed wydaniem decyzji o udzieleniu promessy?
14:05  63  Magdalena T  
Koszt zakupu opinii, co do zasady nie jest kosztem kwalifikowalnym. Zgodnie z umową banku z BGK, ocena zdolności kredytowej powinna opierać się o dokumentację wymaganą przez BGK - dlatego bank musi mieć kompletna dokumentacją, aby wydać promesę kredytu technologicznego.
13:55  64  anco   
posiadamy patent (nasz własny) na wynalazek, rozpoczęliśmy produkcję testową, której część już sprzedajemy, czy to nas może wyeliminować z możliwości otrzymania kredytu technologicznego na wdrożenie tego wynazazku do produkcji przemysłowej?
14:17  64  Adrian S  
To zależy od tego w jakiej formie prowadzona jest sprzedaż testowa. jeżeli prowadzimy ja w celu zebrania od jej użytkowników informacji zwrotnej o zaletach i wadach i sporządzamy z tego tytułu raporty to nie widzę problemu. Oczywiści o ile pierwsza sprzedaż testowa nie została dokonana wcześniej niż 5 lat temu. Musimy pamiętać że aby uzyskać wsparcie technologia musi być stosowana nie dłużej niż 5 lata na świecie.
13:57  65  anco   
jakie są najczęściej wyliczane i przedstawiane wskaźniki ekonomiczne w biznes planie?
14:12  65  Adrian S  
To zależy od firmy doradczej i banku kredytującego. Każda szkoła mówi o innych niezbędnych wskaźnikach. BGK nakazuje przedstawienie ogolenie - wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji.
13:59  66  anco   
ad 61, ale dostarczenie do wniosku dokumentów potwierdzających zapłacenie składek ZUS (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku) w żaden sposób nie obrazują za ile osób zapłaciliśmy
14:05  66  Adrian S  
Zgodnie ze składanymi deklaracjami możemy wyliczyć liczbę osób pracujących. Możemy do wniosku dołączyć również kopię umów o pracę.
14:00  67  bogumilagorska@sunex.pl   
Witam, Czy dołączenie deklaracji ZUS jest obligatoryjne aby potwierdzić status MŚP? tekst z instrukcji można zinterpretować tez w taki sposób, ze dołączenie deklaracji to jeden z kilku sposobów na potwierdzenie MŚP? Co się stanie kiedy takie deklaracje nie zostaną dołączone?
14:09  67  Adrian S  
jeżeli nie zostaną dołączone żadne dokumenty, to wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej ze względu na brak możliwości oceny statutu firmy. Aby spełnić ten warunek należy złożyć: sprawozdania finansowane zawierające informację dodatkową z zawartą informacją o średniorocznych etatach, własne zestawienie o średniorocznej liczbie pracowników podstemplowaną przez ZUS.
14:01  68  bogumilagorska@sunex.pl   
Jak udokumentować osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu takich jak Liczba nowych technologii wdrożonych w ramach projektu i Liczba nowych towarów, procesów lub usług wytworzonych przy użyciu nowej technologii?
14:09  68  Magdalena T  
Potwierdzeniem będzie opinia o wdrożeniu nowej technologii, która musi być dołączona do wniosku o płatność.
14:01   --  Moderator   
Szanowni Państwo, za pięć minut lista pytań zostanie zamknięta. Zachęcam do zadawania ostatnich pytań.
14:09   --  Moderator   
Zamknięto listę pytań
14:18   --  Marek S  
W imieniu redakcji Funduszy Europejskich dziękuję wszystkim uczestnikom czata i ekspertom. Proszę śledzić stronę naszego portalu - to dobre źródło informacji o aktualnych dotacjach publicznych - nie tylko unijnych.
14:18   --  Magdalena T  
Dziękuję za Państwa pytania i zapraszam do indywidualnego kontaktu: magdalena.typa@ge.com, tel. 022 531-86-11.
14:19   --  Adrian S  
Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze e-spotkanie. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi była Państwu pomocne. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@admgroup.pl . Pozdrawiam
14:20   --  Moderator   
Czat dobiega końca. Mamy nadzieję, że uzyskane w trakcie dzisiejszego e-spotkania odpowiedzi pozwolą Państwu na skuteczne ubieganie się o wsparcie finansowe z tytułu kredytu technologicznego. Dziękujemy Państwu za udział i przypominamy, że zapis zarówno tego, jak i poprzednich spotkań mogą Państwo odnaleźć w naszym archiwum. Zachęcamy do skorzystania z zawartych tam informacji.
Zapis chatu można publikować wyłącznie po otrzymaniu zgody Redakcji i ustaleniu warunków tej publikacji.

KONTAKT: Anna Burdziłowska, anna.burdzilowska@fundusze-europejskie.pl

Strona główna

Jeśli nie brałeś udziału w poprzednich seminariach lub szukasz interesujących Cię informacji zachęcamy do wglądu w archiwum seminariów:
Kredyty ze wsparciem publicznym
Seminarium z dnia 10.04.2014   Kredyty ze wsparciem publicznym
„Kredyty ze wsparciem publicznym”
Kredyty ze wsparciem ze środków publicznych
Seminarium z dnia 20.03.2014   Kredyty ze wsparciem ze środków publicznych
„Kredyty ze wsparciem ze środków publicznych”
Dotacje na innowacje - ostatnia szansa (POIG 4.4)
Seminarium z dnia 11.04.2013   Dotacje na innowacje - ostatnia szansa (POIG 4.4)
„Dotacje na innowacje - ostatnia szansa (POIG 4.4)”
Poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego - łatwiejszy dostęp do kredytu inwestycyjnego
Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
Seminarium z dnia 23.08.2012   Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
Seminarium z dnia 26.07.2012   Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
„Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”
Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej
Finansowanie różnych potrzeb małych i średnich firm
Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej
Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej
Ostatnia szansa na kredyt technologiczny
Seminarium z dnia 18.11.2011   Ostatnia szansa na kredyt technologiczny
„Ostatnia szansa na kredyt technologiczny”
Ostatnia szansa na kredyt technologiczny
Seminarium z dnia 26.10.2011   Ostatnia szansa na kredyt technologiczny
„Ostatnia szansa na kredyt technologiczny”
Dotacje na wdrożenie nowej technologii - kredyt technologiczny
Dotacje dla firm rolno-spożywczych i podmiotów gospodarczych działających na terenach wiejskich
Dotacje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorstw
Seminarium z dnia 25.03.2010   Dotacje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorstw
„Dotacje dla nowych firm i mikroprzedsiębiorstw”
Innowacyjne przedsiębiorstwo – finansowanie inwestycji i prac B+R ze środków UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych
Zasady udzielania pomocy publicznej w programach UE
Finansowanie energetyki odnawialnej z funduszy europejskich
 
Partnerzy akcji http://www.inwestycje.pl/ http://www.ipo.pl/ http://www.gazeta-msp.pl/ http://www.inwestycjewinnowacje.pl/ http://ines.org.pl/ http://www.biznes-firma.pl/