Lista ekspertów

Lista aktywnych ekspertów w systemie

 • Marek Szymański

  Redaktor Naczelny „Funduszy Europejskich”
 • Aneta Janiszewska

  Naczelnik Wydziału Finansowania Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich BGK.

  W latach 2011-2014 w ramach Kredytu Technologicznego PO IG na lata 2007-2013 kierowała pracą Wydziału Wdrażania Kredytu Technologicznego odpowiedzialnego m.in. za ocenę i wybór projektów do dofinansowania oraz podpisywanie umów o dofinansowanie w formie premii technologicznej. Obecnie kieruje pracą wydziału zajmującego się weryfikacją wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów oraz kontrolą prawidłowości realizacji inwestycji technologicznych objętych dofinansowaniem.
 • Mateusz Szulc

  Inspektor w Wydziale Wdrażania Kredytu na Innowacje Technologiczne. W ramach Kredytu Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zajmował się weryfikacją Wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów oraz kontrolą prawidłowości realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem.
 • Elżbieta Kolasińska

  Menedżer ds. Produktu w Biurze Finansowania Przedsiębiorstw w Banku BPH
http://kompass.com.pl/ http://inwestycje.pl/ http://www.eurodirect.pl/ http://www.bdo.pl/ http://zpp.net.pl/ http://www.fund.org.pl/