Archiwum

Lista odbytych e-spotkań

E-spotkanie pod tytułem: Kredyt na innowacje technologiczne, e-spotkanie z ekspertami
Opis e-spotkania: Zapraszamy na e-spotkanie dotyczące atrakcyjnej dotacji Kredyt na innowacje technologiczne
W trakcie czatu poruszane będę m.in. następujące tematy:

  • Praktyczne aspekty pozyskania dotacji,
  • Kryteria wyboru projektów,
  • Procedura bankowa,
  • Przykładowe inwestycje.

E-spotkanie organizuje redakcja czasopisma Fundusze Europejskie.

W czacie weźmie udział ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego (Instytucji Wdrażającej) oraz jednego z banków kredytujących
(Alior Bank). Dotacja Kredyt na innowacje technologiczne umożliwia uzyskanie wsparcia nawet 6 mln zł.


Poczatek e-spotkania: 2015-11-24 12:30:00
Koniec e-spotkania: 2015-11-24 14:30:00

Obecni eksperci:

Wojciech Kamiński, BGK
Mateusz Szulc, BGK
Ekspert Alior Bank, Alior Bank

Przebieg e-spotkania:

12:30 --Marek SSerdecznie witamy na czacie przygotowanym przez redakcję Funduszy Europejskich. Dziś będziemy rozmawiać o dotacji "Kredyt na innowacje technologiczne". Przypominamy, że wszystkie pytania i odpowiedzi dostępne będę w archiwum e-spotkań. Eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania - także te zadane po zakończeniu czatu. Marek Szymański, redaktor naczelny

12:333Grzegorz RW jakim termienie jest przewidziane otrzymywanie kredytu na jakie działania, czy kredyty są przyznawane na przykład na nowy wyrób, czy na sposób wykonania. Czy można także starać sie o kredyt na zmianę technologiczną starego produktu. Na jakich warunkach udzielany jest kredyt, jak wygląda składanie wniosków oraz terminy ich rozpatrywania?

12:433Małgorzata Witam, patrząc na pierwszą cześć Pana pytania wszelkie zakresy przedsięwzięć, które Pan wskazał mogą zostać sfinansowane kredytem inwestycyjnym. Jeśli zakres planowanej inwestycji będzie zawierał w sobie element wdrożenia nowej technologii, wówczas możemy udzielić na tego typu przedsięwzięcie kredytu technologicznego. Wnioski o kredyty technologiczny można składać do Alior Banku od 3 listopada 2015 r. W pierwszej kolejności wydajemy promesę kredytowa. która jest niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku o dofinansowanie. W sytuacji , gdy projekt przejdzie pozytywna ocenę po stronie BGK i otrzyma Pan promesę premii technologicznej , wówczas podpisujemy uowe kredytu technologicznego i uruchamiamy środki na realizacje inwestycji.

12:33 --ModeratorDzień dobry. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji.

12:34 --Małgorzata Witam, w Alior Banku jestem ekspertem w zakresie kredytów z dofinansowaniem unijnym. Zapraszam do pytań w zakresie kredytu technologicznego i powiązanych z ofertą produktów bankowych i unijna. Malgorzata Olejarz

12:346Waldemar MProszę o bliższe opisanie, sposób oceniania projektów: czy projekt jest, czy nie jest innowacyjny.

12:386Aneta Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o Kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik do Regulaminu konkursu. Szczegóły na naszej stronie internetowej https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

12:34 --Marek SZachęcamy do zadawania pytań

12:378Agnieszka JCzy przedsiębiorstwo posiadające PKD z branży energetycznej może starać się o finansowanie inwestycji, której przedmiotem działania nie jest bezpośrednio branża energetyczna.

12:428Mateusz STak, przedsiębiorstwo ma możliwość starania się o dofinansowanie w ramach Kredytu na Innowacje Technologiczne. Należy zwrócić uwagę, aby PKD nie znajdowało się na liście podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.

12:389Arkadiusz FJakie są warunki przyznawania takiego kredytu?

12:479Małgorzata Należy złożyć wniosek kredytowy, elementem koniecznym jest również złożenie biznes planu do planowanej inwestycji. Podczas weryfikacji wnioski, do wydania promesy kredytowej, badana jest zdolność kredytowa klienta i opłacalność planowanej inwestycji. Ocena klienta dokonywana jest zgodnie wewnętrznymi z procedurami banku.

12:3910Tomasz RPlanuję wdrożenie nowej technologii, którą zamierzam zakupić od pewnej amerykańskiej firmy. Jakie warunki muszę spełnić, aby nowa technologia została uznana za nową?

12:4710Aneta Technologia, którą zamierza Pan kupić musi mieć przede wszystkim postać zgodną z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej a nowość technologii oceniana jest zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi załącznik do Regulaminu konkursu

12:4311Teresa AJaki jest poziom dofinansowania dla MŚP? Jakie są kryteria doboru projektów? Czy mogą ubiegać się o dofinansowanie istniejące konsorcja, które na fazę b r otrzymały dofinansowanie z NCBiR w ramach programu GEKON i realizują ją do końca roku 2016? Gdzie na stronie BGK znajdują się wytyczne - dokumenty - jak np. podręcznik procedur, regulamin konkursowy, wzory wniosków aplikacyjnych? Czy są określone już terminy naborów, jeśli tak to jakie?

12:5311Aneta Poziom dofinansowania uzależniony jest od miejsca realizacji projektu - zgodnie z mapą pomocy regionalnej oraz wielkości przedsiębiorstwa - w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw zwiększamy dofinansowanie o 20%, w przypadku średnich o 10%. Szczegóły dotyczące konkursu i dokumentacji konkursowej na stronie BGK https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

12:4412Agnieszka JJaki poziom dofinansowania otrzyma przedsiębiorstwo np. średniej wielkości jeżeli część inwestycji będzie zlokalizowana w różnych województwach o różnych progach finansowania? Czy inwestycja może być realizowana w 2-3 różnych województwach?

12:5112Mateusz SGłówne miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu projektu do dofinansowania w ramach alokacji właściwej dla woj. mazowieckiego albo alokacji pozostałych województw. Za główne miejsce realizacji projektu uznaje się tą lokalizację, w któryej realizowana jest jego największa (wartościowo) lub najistotniejsza (z pkt. widzenia celu projektu) część.

12:4713Teresa ACzy firma, która nie prowadziła jeszcze działalności gospodarczej, nie miała przychodów, ale znajduje się w fazie b r z perspektywą realizacji fazy wdrożeniowej opartej na własnym patencie, może ubiegać się o kredyt technologiczny?

01:0013Małgorzata W Alior Banku istnieje taka możliwość, wówczas zostanie firma przedsięwzięcie zostanie poddane ocenie jakościowej pod względem działalności firmy np. branży w której działa. Będziemy również oceniali przedstawiony biznesy plan i jego realność ziszczenia , będzie to kluczowy parament dla przyznania/ nie 'przyznania finansowania. z punktu widzenia kredytu technologicznego nie ma wykluczenia dla start up'ów.

12:4714Tomasz Jak mam się przygotować do rozmowy z panelem ekspertów? Czy zabrać jakieś dodatkowe opinie, ekspertyzy? Czy mogę przyjechać z ,,przyjacielem’’?

12:5714Aneta Na Panel Ekspertów należy przygotować 15 minutową prezentację realizowanego projektu oraz być przygotowanym na dodatkowe pytania ekspertów oceniających. W Panelu może uczestniczyć wnioskodawca lub upoważniony przez niego pracownik.

12:4915Grzegorz BDzień dobry, czy istnieje możliwość kwalifikowanie środków poniesionych na wynajęcie powierzchni laboratoryjnej (dedykowanej na prace badawcze), która znajduje się na terenie inne państwa członkowskiego?

12:5215Mateusz SKwalifikowane mogą być jedynie wydatki poniesione na inwestycje na terenie Polski.

12:5116Ewelina PCzy na etapie aplikowania konieczne jest mieć już wybranego wykonawcę usług, zadań w ramach Projektu ? Czy wpisane kwoty w wniosku należy oszacować zgodnie z wytycznymi o konkurencyjności np. czy koniecznym jest umieszczanie zapytania o cenę na systemie ogólnodostępnym (np. LSI w przypadku PARP), wysłanie do trzech potencjalnych wykonawców ?

13:0216Aneta Na etapie aplikowania nie ma potrzeby oszacowania wydatków zgodnie z wytycznymi, trzeba natomiast zrobić wstępne rozeznanie rynku aby właściwie oszacować wydatki realizacji projektu, bo na tej podstawie m.in. bank kredytujący ocenia biznes plan, a eksperci zewnętrzni harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

12:5317Grzegorz BAD 15 Czy najem powierzchni, też należy kwalifikować jako inwestycję?

13:0017Mateusz STak, można kwalifikować najem powierzchni. Szczegółowe informacje związane z warunkami, na jakich należy wynajmować powierzchnię pod realizację projektu znajduję się w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

12:5418Agnieszka JProszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 12. Główne miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu projektu do dofinansowania w ramach alokacji właściwej dla woj. mazowieckiego albo alokacji pozostałych województw. Czyli ostatecznie z jakiej alokacji przypisane będzie dofinansowanie?

13:0418Mateusz SDofinansowanie będzie przyznane na poziomie dofinansowania odpowiedniego dla województwa, gdzie realizowana jest główna część projektu.

12:5919Kamil Dzień dobry. Czy środki na doradztwo są kosztami kwalifikowani?

13:1019Mateusz SJeżeli usługa, którą ma Pan na myśli została wymieniona w paragrafie 5 pkt. 5 pod pkt. 7 regulaminu konkursu dostępnego pod adresem https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/ to może stanowić koszt kwalifikowany, lecz intensywność wsparcia na dany koszt nie może przekroczyć 50% jego wartości.

13:0020Grzegorz RNa jakich warunkach przyznawane są kredyty?

13:0220Małgorzata proszę o doprecyzowanie pytania ? chodzi o wymogi dokumentowe ? czy warunki cenowe ?

13:02 --Marek SSzanowni Państwo, im bardziej precyzyjne zadacie pytania, tym precyzyjniejszą odpowiedź otrzymacie

13:0322Agnieszka JProszę o informację jaki jest termin od złożenia do rozpatrzenia i udzielanie kredytu technologicznego i zawarcia warunkowej umowy kredytu technologicznego? Jest to istotne z punktu widzenia kolejnego etapu, czyli złożenia wniosku o dofinansowanie.

13:1522Małgorzata Tak jak pisałam w pytaniu 23. Minimalny termin to 5 dni (pod warunkiem bardzo dobrej jakości wniosku). bezpieczny to 20 dni (zakładając uzupełnienia). Zamaczam, ze Alior Bank wydaje promesy kredytowej, nie warunkowe umowy kredytowe.

13:0523Piotr Jak długo trwa proces oceny wiarygodności kredytowej przez bank? Czy bank zdąży mi wydać promesę kredytową przed zakończeniem terminu składania wniosków?

13:1023Małgorzata Jeśli przekazany wniosek kredytowy będzie kompletny, promesa może zostać wydana nawet w 5 dni. Jednak doświadczenie pokazuje, ze w składanych wnioskach czeto brakuje danych /dokumentów na podstawie, których możemy dokonać oceny zdolności kredytowej klienta. Bezpiecznym termin na wydanie promesy to od 15 do 20 dni.

13:1124DARIUSZ SCzy w ramach "Kredytu na Innowacje technologiczne" może rozbudować i zaktualizować (przepisać) w ramach najnowszych technologii informatycznych system informatyczny który pracuje w tzw. chmurze, który napisany jest w starych technologiach. Nowy technologie informatyczne umożliwą wdrożenie nowych usług i procesów dla naszych klientów Z systemu korzysta segment edukacyjny oraz administracja. System generuje już całkiem spore przychody. Czy koszty aktualizacji oraz rozbudowy takiego systemu będą kosztami kwalifikowanymi ?

13:2224Aneta Jeżeli postać technologii będzie zgodna z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, to tak - oceniać to będą eksperci zewnętrzni. Szczegóły w punkcie 14 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

13:1125Piotr MI jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli będą potrzebował zabezpieczenia pod kredyt, to mogę w tym celu skorzystać z jakiejś pomocy publicznej? Z jakiej? I czy to będzie pomoc de minimis?

13:1725Małgorzata Niestety nie dopuszczalne jest kumulowanie pomocy na te sam koszty kwalifikowane. pomoc de minimis np. w postaci portfelowego zabezpieczenia może być wykorzystana ale na inne koszty projektu kwalifikowane/ niekwalifikowane, czyli nie na kredyt technologiczny.

13:1326Agnieszka JCzy istnieje możliwość wdrożenia nowej technologii w kilku zakładach na terenie kraju/ przez kilku przedsiębiorców równolegle?

13:3526Aneta Tylko pierwsze wdrożenie nowej technologii będzie kwalifikowało się do objęcia wsparciem, wdrożenie tej samej technologii w kolejnych zakładach już nie

13:1427Ewelina PW jaki sposób oczekują Państwo szacowania wydatków, 3 zapytania ofertowe, strona ogólnodostępna ? Czy posiadają Państwo swoją stronę do publikowania zapytań ofertowych ?

13:2727Aneta Jeżeli chodzi o szacowanie wydatków na etapie aplikowania - w odp. na pyt. 16, jeśli na etapie rozliczania projektu i składania wniosku o płatność szczegóły w umowie o dofinansowanie wzór na stronie BGK https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

13:1528Witek RMam pomysł na usprawnienie produkcji płyt chodnikowych (jestem ich producentem). Nie wiążę się to z nowymi technologiami, ale usprawnieniem procesu zarządzania i zmniejszeniem zużycia energii i wody. Czy kwalifikuje się do wsparcia?

13:1828Mateusz SNie, powyższa inwestycja nie może być przedmiotem dofinansowania, gdyż w jej efekcie nie powstanie żaden nowy ani znacząco ulepszony produkt.

13:1629Magdalena SPytanie dotyczy rozliczenia projektu. Jesli urządzenia zostaną zakupione z zzagranicy to czy sama faktura jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek?

13:2429Mateusz SNiezbędnymi dokumentami będzie faktura, potwierdzenie zapłaty, protokół odbioru oraz potwierdzenie przyjęcia danego urządzenia do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.

13:1730Jan BJesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, które w przyszłości będzie świadczyło usługi informatyczne. W chcwili obecnej piszemy oprogramowanie finansowe do świadczenia usług dla innych klientów w sposób zdalny. Niestety potrzebujemy kilku programistów aby przyspieszyć prace nad systemem. Czy istniej emozliwość uzyskania dotacji na taki cel?

13:2030Mateusz SNiestety, taki cel nie może podlegać dofinansowaniu w ramach Kredytu na Innowacje Technologiczne.

13:2231Małgorzata DW którym momencie bank wypłaci mi premię technologiczną? Czy będzie możliwość posiłkowania się jakąś zaliczką?

13:2931Małgorzata W aktualnej perspektywie kredytu technologicznego. możliwe sa płatności pośrednie. Pierwsza palność jest możliwa po zrealizowaniu 25 % inwestycji. To są wypłaty premii po stronie BGK. Natomiast kredyt technologiczny może być wypłacony wraz ze startem inwestycji , płatności pośrednie i płatność końcowa z premii technologicznej będą spłacały saldo udzielonego kredytu w banku kredytującym.

13:2232Joanna SCzy jest możliwość by zakupić kilka używanych maszyn do realizacji celów produkcyjnych, które swoją technologią dorównują do tych, które są obecnie dostępne na rynku? i czy te maszyny można sprowadzić spoza kraju? Czy zakupując takie maszyny muszę mieć pewność, że wcześniej nie były one także współfinansowane w ramach kredytu technologicznego lub innych dofinansowań?

13:2932Mateusz STak, istnieje możliwość zakupu używanych urządzeń. Szczegółowe zapisy odnośnie zakupu takich urządzeń dostępne są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie bgk.pl w paragrafie 5 pkt. 3 pod pkt. 3

13:2533Małgorzata DW warunkach bankowych przeczytałam, że wnioskodawca musi być rezydentem. Czy mogą Państwo wyjaśnić o co chodzi w tym zapisie?

13:3033Małgorzata Oznacza to, ze miejsce prowadzenia działalności to terytorium Polski.

13:2634Magdalena SCzy za koszt kwalifikowalny można uznać program informatyczny (WNiP) przeznaczony do zarządzania przedsiebiorstwem w kwestii dotyczącej zakupionej technologii, zakupiony w formie licencji spełniający łącznie następujące warunki: - będzie wykorzystywany wyłącznie do celów inwestycji technologicznej - będzie podlegać amortyzacji zgodni z odrębnymi przepisami - będzie nabyty na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą - będzie stanowić aktywa przedsiębiory, który zrealizował technologię oraz będzie przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia

13:3334Mateusz STak, należy jednak we wniosku o dofinansowanie uzasadnić konieczność zakupu takiego programu do wdrożenia innowacji będącej przedmiotem danego projektu.

13:2735Agnieszka JZamieścili Państwo długą listę banków kredytujących. Proszę zatem wskazać jakie są różnice (jeżeli są) w udzieleniu kredytu przez konkretny bank?

13:3135Aneta Wnioskodawca musi sam dokonać porównania ofert banków udzielających kredytów technologicznych i samodzielnie dokonać wyboru. Różnice mogą dotyczyć m.in. zabezpieczenia, wysokości prowizji

13:2836Magdalena SDoprecyzowanie do pytania 29. Doprecyzuję, że urządzenie będzie zakupywane w Chinach i dodatkowymi kosztami będą koszty cła. Czy również należy przedstawiać dokumenty potwierdzajace opłacenie cła?

13:3636Mateusz STak, należy udokumentować opłacenie cła. Cło jest wydatkiem niekwalifikowanym.

13:3337Joanna Sz czego będzie składać się decyzja jeśli chodzi o wniosek? jest jakiś podział na to i co w szczególności jest brane pod uwagę?

13:3937Marek SPani Joasiu, proszę o doprecyzowanie pytania. Czy chodzi o wniosek o płatność, wniosek kredytowy, itp?

13:3338Tomasz RJeszcze w kontekście pytania nr 14. Czy można się odwołać od decyzji panelu ekspertów, czy jego decyzja jest nieodwołalna?

13:3538Aneta Tak, można złożyć protest do wyników oceny projektu

13:3339Agnieszka JProszę o doprecyzowania odpowiedzi na pyt. 22 i 23. Czy mówimy o dniach roboczych? czy kalendarzowych? Jest to istotne z punktu widzenia zbliżającego się końca roku.

13:3639Małgorzata Mówię o dniach roboczych

13:3740Joanna Sczy banki które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego czyli np. Alior Bank będzie miał taką samą ofertę dla beneficjentów chcących ubiegać się o kredyt technologiczny jak inne banki? czym te oferty mogą się między sobą różnić i na co zwracać uwagę?

13:4140Małgorzata Zawsze będzie to kredyt inwestycyjny, do tego zobowiązuje nas umowa współpracy z BGK. Mamy tez obowiązek zachowania dla kr. technologicznego tych samych warunków co dla pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych w banku. Różnice mogą być w szybkości oceny wniosku, zadanych zabezpieczeń czy cen.

13:3741Izabela MCzy są branże szczególnie preferowane do dofinansowania?

13:4441Mateusz SW ramach Kredytu na Innowacje Technologiczne promowane są projekty, których wnioskodawcy są od co najmniej 6 miesięcy członkami Krajowych Klastrów Kluczowych.

13:4042Magdalena SPytanie dotyczy wyceny wartości rynkowej zakupionej technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Jak Wnioskodawca powinien zweryfikować wartość zakupywanej technologii?

13:4143Izabela MI jeszcze jedno. Czy jeżeli posiadam własną nową technologią, czy mogę ją zgłosić do urzędu patentowego przed złożeniem wniosku o dotację?

13:4443Aneta Tak, może Pani zgłosić swoją nową technologię do Urzędu Patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

13:4244Joanna Sw nawiązaniu do pytania nr 37 - chodzi o wniosek o płatność oczywiście

13:4744Aneta Warunki jakie powinien spełniać wniosek o płatność aby został rozliczony przez BGK znajdują się w umowie o dofinansowanie na stronie BGK https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

13:4345Ewa WCzy będzie można otrzymać listę pytań i odpowiedzi po zakończonym spotkaniu? Jak tak, to co trzeba zrobić by otrzymać listę?

14:55 --ModeratorSzanowni Państwo, przepraszamy bardzo za problemy, na jakie napotkali Państwo podczas trwania dzisiejszego e-spotkania. Niestety z przyczyn od nas niezależnych i związanych z funkcjonowaniem serwera, połączenie z aplikacją zostało zerwane w trakcie trwania spotkania. Chcemy zapewnić, że wszystkie pytania, które Państwo zadali znajdą się wraz z odpowiedziami w archiwum czatu dostępnym dla wszystkich bez konieczności zalogowania pod adresem: http://espotkania.fundusze-europejskie.pl/czat/archiwum.html. Jeśli mają Państwo pytania, na które nasi eksperci nie zdążyli odpowiedzieć, prosimy o ich przesłanie na adres: marek.szymanski@fundusze-europejskie prześlemy zwrotnie na Państwa adres mailowy. Z wyrazami szacunku, Zespół Funduszy Europejskich

14:55 --ModeratorZakończono e-spotkanie

Zapis czatu można publikować wyłącznie po otrzymaniu zgody Redakcji i ustaleniu warunków tej publikacji.

KONTAKT: Natalia Michalska
tel. 61 278 79 34
e-mail: natalia.michalska@fundusze-europejskie.pl

Historia e-spotkań

Jeśli nie brałeś udziału w poprzednich e-spotkaniach lub szukasz interesujących Cię informacji zachęcamy do wglądu w archiwum e-spotkań.
Poniżej zapis wybranych czatów.

Zapisy czatów z I edycji

http://kompass.com.pl/ http://inwestycje.pl/ http://zpp.net.pl/ http://www.fund.org.pl/